Pale Moon 28.2.2

Pale Moon 28.2.2

Moonchild – 0,8MB – Freeware –
4 Stars User Rating
Pale Moon là một mã nguồn mở, dựa trên Firefox web browser cho Microsoft Windows, tập trung vào hiệu quả và dễ sử dụng. Đảm bảo rằng bạn nhận được nhiều nhất của trình duyệt của bạn!
Pale Moon cung cấp cho bạn một kinh nghiệm duyệt web trong một trình duyệt hoàn toàn được xây dựng từ nguồn với lựa chọn cẩn thận các tính năng và tối ưu hóa để tối đa hóa trình duyệt tốc độ *, ổn định và người dùng kinh nghiệm, trong khi duy trì khả năng tương thích với hàng nghìn Phần mở rộng Firefox bạn đã đến tình yêu và dựa vào.

Tổng quan

Pale Moon là một Freeware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Moonchild.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 408 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Pale Moon là 28.2.2 , phát hành vào ngày 07/12/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/08/2010.

Pale Moon đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,8MB.

Người sử dụng của Pale Moon đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Pale Moon!

Cài đặt

người sử dụng 408 UpdateStar có Pale Moon cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản